buông làm việc
1.じむしつ 「事務室」​​
2.じむしょ 「事務所」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
SỞショ
THẤTシツ
VỤ