buông người xuống rồi nâng người lên trong tập xà đơn
động từ
1.けんすい 「懸垂する」​​
câu, diễn đạt
2.けんすい 「懸垂する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ buông người xuống rồi nâng người lên trong tập xà đơn

1. Anh ấy có thể kéo xà (buông người xuống rồi nâng người lên trong tập xà đơn) 200 lần một phút.
彼は1分で200回が懸垂できる

Kanji liên quan

THÙYスイ
HUYỀNケン、ケ