buồng phổi
1.はいぞう 「肺臓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẾハイ
TẠNGゾウ