buồng tắm vòi hoa sen
câu, diễn đạt
1.シャワー​​

Thảo luận, đóng góp