buông xuống
danh từ
1.けんすい 「懸垂」​​
động từ
2.けんすい 「懸垂する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÙYスイ
HUYỀNケン、ケ