bướu lạc đà
danh từ
1.らくだのこぶ 「駱駝の瘤」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỰUリュウ、ル