búp
1.め 「芽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHA