búp bê giấy
câu, diễn đạt
1.ながしびな 「流し雛」 [LƯU SỒ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯUリュウ、ル
SỒスウ、ス、ジュ