bút chì màu
1.いろえんぴつ 「色鉛筆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẮCショク、シキ
DUYÊNエン
BÚTヒツ