bút đàm
1.ひつだん 「筆談」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÚTヒツ
ĐÀMダン