bút mực
1.ひつぼく 「筆墨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẶCボク
BÚTヒツ