bút thử điện
danh từ
1.けんりゅうけい 「検流計」 [KIỂM LƯU KẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bút thử điện

1. Thiết bị đo điện (bút thử điện) của dây đơn
単線検流計
2. Dụng cụ đo điện nhiệt (bút thử điện nhiệt)
熱検流計
3. Dụng cụ đo điện (bút thử điện) sai số
差動検流計
4. Thiết bị đo điện (bút thử điện) phản chiếu
反照検流計
5. Thiết bị đo điện (bút thử điện) không định vị
無定位検流計

Kanji liên quan

KIỂMケン
KẾケイ
LƯUリュウ、ル