bửu bối
1.ききんぞく 「貴金属」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUÝ,QUÍ
THUỘCゾク、ショク
KIMキン、コン、ゴン