bưu cục
1.ゆうびんきょく 「郵便局」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỆNベン、ビン
CỤCキョク
BƯUユウ