bưu thiếp có ảnh
câu, diễn đạt
1.えはがき 「絵はがき」​​
2.えはがき 「絵葉書」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bưu thiếp có ảnh

1. Khi không có nhiều điều để viết thì bưu thiếp có ảnh rất có ích.
あまり書くことがないとき絵葉書は重宝する。

Kanji liên quan

THƯショ
DIỆPヨウ、ショウ
HỘIカイ、エ