bưu thiếp trả lời
câu, diễn đạt
1.へんしんようはがき 「返信用葉書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
PHẢNヘン
THƯショ
TÍNシン
DIỆPヨウ、ショウ