cá bạc má
1.あじ 「鯵」​​
danh từ
2.さば​​

Thảo luận, đóng góp