cá biệt hóa
1.とくていか 「特定化」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
ĐỊNHテイ、ジョウ
HÓAカ、ケ