cá cảnh nhiều màu
câu, diễn đạt
1.レインボーフィッシュ​​

Thảo luận, đóng góp