cá chuồn
danh từ
1.とびうお 「飛び魚」 [PHI NGƯ]​​
2.とびうお 「飛魚」 [PHI NGƯ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
NGƯギョ