cá da trơn
danh từ
1.なまず 「鯰」​​

Thảo luận, đóng góp