cá gai
danh từ
1.とげうお 「刺魚」 [THÍCH NGƯ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÍCH
NGƯギョ