cả hai bên
danh từ
1.たがい 「互い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỖ