cả hai người
danh từ
1.ふたかた 「二方」 [NHỊ PHƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
PHƯƠNGホウ