ca kỹ
1.かしゅ 「歌手」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
THỦシュ、ズ