cá mòi
danh từ
1.いわし 「鰯」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cá mòi

1. Dầu cá mòi
鰯油
2. cá mòi sấy khô
鰯のみりん干し