cá ngừ thịt
danh từ
1.けずりぶし 「削り節」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾTセツ、セチ
TƯỚCサク