cả người
1.ぜんたい 「全体」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỂタイ、テイ
TOÀNゼン