ca nhạc
1.おんがく 「音楽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÂMオン、-ノン、イン
LẠC,NHẠCガク、ラク、ゴウ