cá nhân một người
câu, diễn đạt
1.ひとがら 「人柄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
BÍNHヘイ