cá nóc hổ
danh từ
1.とらふぐ 「虎河豚」 [HỔ HÀ ĐỒN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒN,ĐỘNトン
HỔ