cả nước
danh từ
1.てんか 「天下」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
THIÊNテン