cà phê châu Mỹ
danh từ
1.アメリカンコーヒー​​
câu, diễn đạt
2.アメリカンコーヒー​​

Thảo luận, đóng góp