cà phê của Viên
câu, diễn đạt
1.ウインナコーヒー​​

Thảo luận, đóng góp