cà phê đá
danh từ
1.アイスコーヒー​​

Thảo luận, đóng góp