cà phê đen
danh từ
1.ブラックコーヒー​​

Thảo luận, đóng góp