cà-phê hơi
danh từ
1.エスプレッソ​​

Thảo luận, đóng góp