cà phê Viên
danh từ
1.ウインナコーヒー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cà phê Viên

1. cà phê Viên thường cho rất nhiều sữa
ウインナコーヒーにはミルクが沢山ある