cà rá
danh từ
1.ゆびわ 「指輪」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LUÂNリン
CHỈ