cà răng
danh từ
1.はみがき 「歯磨き」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XỈ
MA