cá sấu
danh từ
1.わに 「鰐」 [NGẠC]​​
2.ワニ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẠCガク