ca ta lô
danh từ
1.もくろく 「目録」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
LỤCロク