cá thờn bơn
1.したびらめ 「舌びらめ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIỆTゼツ