cà vạt
1.ネクタイ​​
danh từ
2.タイ​​

Thảo luận, đóng góp