ca vũ
1.かぶ 「歌舞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
ブ、ム