ca vũ kịch
danh từ
1.かぶき 「歌舞伎」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
KỸギ、キ
ブ、ム