ca xướng
1.しょうか 「唱歌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
XƯỚNGショウ