các
danh từ
1.カード​​
2.しょ 「諸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHƯショ