các anh ấy
danh từ
1.かれら 「彼ら」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ các anh ấy

1. Các anh ấy từ Kosovo đến phải không?
彼ら、コソボから来たの?

Kanji liên quan

BỈ