các bên tham gia hiệp định
1.さんかしゃ 「参加者」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THAM,SÂMサン、シン
GIẢシャ
GIA